Anunas

Anuna är en person med kunskap att leda religiösa ceremonier samt fungera som förmedlare mellan människa och Allvetandet samt Moder Jord och olika naturväsen samt Änglar inom Medvetna Trossamfundet. Likheter finns med andra religioners prästerskap.

Medvetna Trossamfundets Anunas förrättar allt från barnvälsignelser och vigslar till begravningar, där de arbetar med själens välkomnande och avsked enligt trossamfundets tro om själarnas resa.

Anunas kan kommunicera med allehanda väsen, djur, natur och Allvetandet samt Moder Jord men också att styra energier. De fokuserar även på ceremoniellt arbete samt tolkning och förståelse av hermetism samt Smaragdtavlorna.

Det finns för närvarande fyra Anunas inom Medvetna Trossamfundet, med tjänstgöringsområde i Jämtland, Småland, Dalarna och Skåne, men fler är under utbildning, och vid särskilt behov kan dessa även resa.

unnamed

Eleonor Amora Marklund

Grundare och utbildare av Anunas genom Stellar Academy
Anuna med Jämtland som arbetsområde

Heidi Torerud

Anuna med Småland som arbetsområde

Emma Sjöström

Anuna med Dalarna som arbetsområde

Gabriella S Gasslander

Anuna med Skåne som arbetsområde.