Begravningar

våra stadgar kan man läsa att Medvetna Trossamfundet har en önskan om att mer medvetna begravningsformer undersöks som valmöjlighet. Med sådana begravningsformer menas till exempel begravningslundar där askan planteras i en återvinningsbar urna tillsammans med en trädplanta.

Vi uppmuntrar gärna beslut kring kremering, eftersom det är mer miljömedvetet och tjänar Moder Jord bättre.

Vi har därför inlett ett samarbete med Fenix Begravningsbyrå som har tagit en ny form av begravning till Sverige när det rör hur man kan sprida askan i naturen. Inom en snar framtid kan det bli möjligt att bli begravd under den magnifika eken som växer i din egen trädgård.

Metoden kallas ”Rest in Tree” och går ut på att askan efter den avlidne blandas med näringsämnen i flytande form, för att sedan tryckas ner till trädets rotsystem på drygt 2,5 meters djup.

Tanken att bli begravd under ett träd är inte unik. På flera håll i världen har man diskuterat ett koncept med så kallade trädkyrkogårdar, där man efter gravsättningen planterar ett träd på graven. ”Rest in Tree” är en metod som nuddar vid samma tanke. Skillnaden mot tidigare idéer är att denna metod gör det möjligt att utföra en gravsättning under ett befintligt träd – utan att man gör någon som helst åverkan på trädet eller dess rötter.

Än så länge har ingen i Sverige ansökt om denna form av begravning hos Länsstyrelsen, vilket är ett första steg för att den ska bli godkänd i Sverige, men Medvetna Trossamfundet har som mål att lämna in vår begäran om begravningssätt till Länsstyrelsen och Svenska Kyrkan samt Kammarkollegiet.

Om du inte tilltalas av tanken på att vila under ditt favoritträd, finns det andra lösningar. Kanske vill du gå till den sista vilan på ängen där du lekte som barn, i parken du träffade din signifikanta andre eller någonstans i din egen trädgård?

Möjligheten finns alltså att askan efter den avlidne planteras tillsammans med ett frö i utkanten på en kyrkogård, alternativt sprids på en plats där Länsstyrelsen godkänner detta tillsammans med fröer.

Antalet människor som väljer att kremeras ökar ständigt. Hittills har valet av gravplats begränsats till urngravar, olika typer av minneslundar och askspridning i det vilda eller till havs.

Medvetna Trossamfundets prästerskap, Anunas, förrättar begravningsceremonier enligt vår tro, och hjälper där till att vägleda och föra själen vidare till ursprunget i ljus och kärlek.

Svar på frågor om vad som händer om någon dör och inte är med i Svenska kyrkan, får ni här.

Medvetna Trossamfundets Anunas för själen vidare hem efter att den lämnat kroppen, och gör en vacker övergångsceremoni samt övergångshealing.