Conscious Talk

Att hjälpa, råda och stödja varandra är en självklarhet när man pratar om Medvetenhet. Tanken med dessa informella samtal är att dela information om vad medvetenhet betyder för oss. Alla kan inte allt men alla kan något, och framför allt så handlar det om att känna gemenskap med andra likasinnade. Vår tanke är att ge […]

GRATIS

Conscious Talk

Att hjälpa, råda och stödja varandra är en självklarhet när man pratar om Medvetenhet. Tanken med dessa informella samtal är att dela information om vad medvetenhet betyder för oss. Alla kan inte allt men alla kan något, och framför allt så handlar det om att känna gemenskap med andra likasinnade. Vår tanke är att ge […]

GRATIS