FAQ

BEHÖVER JAG GÅ UR SVENSKA KYRKAN?

För Medvetna Trossamfundet så kan du kombinera ditt medlemskap hos oss med medlemskap i andra trossamfund vars stadgar inte strider mot mänskliga rättigheter.

Svenska kyrkan anser det fullt möjligt att vara medlem i två trossamfund, om man är svensk medborgare.

Vill du trots det lämna Svenska kyrkan så kan du läsa mer om detta här. Men, det är alltså inget du behöver göra för att bli medlem hos oss!

Beroende på om du bor i Sverige eller utomlands så behöver du kontakta den kyrka/trossamfund som du eventuellt är medlem i, och fråga hur de ställer sig till detta.

BEHÖVER JAG GÅ UR ANDRA TROSSAMFUND?

För Medvetna Trossamfundet så kan du kombinera ditt medlemskap hos oss med medlemskap i andra trossamfund vars stadgar inte strider mot mänskliga rättigheter. Dock behöver du kontakta det samfund du redan är medlem i för deras regler.

KAN JAG VARA MEDLEM OM JAG INTE BOR I SVERIGE?

Ja, det kan du. Dock är det viktigt att du tar kontakt med det trossamfund du eventuellt redan är medlem i för att fråga om deras bestämmelser. Det kan råda olika bestämmelser mellan länder. Se första punkten.

VAD HÄNDER OM MIN TRO DISKRIMINERAS?

Tänk om jag som medlem inte får gehör för de stadgar och trosuppfattning som Medvetna Trossamfundet har när det rör min kontakt med skola, sjukvård och andra institutioner?

Att diskrimineras på grund av sin religion eller livsåskådning anses väldigt allvarligt i Sverige, vilket innebär att om du inte får stöd för dina livsval i enlighet med trossamfundets stadgar, så kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. Ofta brukar det räcka med att påtala detta.

Som medlem har du också möjlighet att visa ditt medlemskort och de stadgar som Medvetna Trossamfundet har, genom den filer du kan skriva ut och som du får tillgång till i vårt medlemsforum.

BEHÖVER JAG GÅ UR SVENSKA KYRKAN?

För Medvetna Trossamfundet så kan du kombinera ditt medlemskap hos oss med medlemskap i andra trossamfund vars stadgar inte strider mot mänskliga rättigheter.

Svenska kyrkan anser det fullt möjligt att vara medlem i två trossamfund, om man är svensk medborgare.

Vill du trots det lämna Svenska kyrkan så kan du läsa mer om detta här. Men, det är alltså inget du behöver göra för att bli medlem hos oss!

Beroende på om du bor i Sverige eller utomlands så behöver du kontakta den kyrka/trossamfund som du eventuellt är medlem i, och fråga hur de ställer sig till detta.

BEHÖVER JAG GÅ UR ANDRA TROSSAMFUND?

För Medvetna Trossamfundet så kan du kombinera ditt medlemskap hos oss med medlemskap i andra trossamfund vars stadgar inte strider mot mänskliga rättigheter. Dock behöver du kontakta det samfund du redan är medlem i för deras regler.

KAN JAG VARA MEDLEM OM JAG INTE BOR I SVERIGE?

Ja, det kan du. Dock är det viktigt att du tar kontakt med det trossamfund du eventuellt redan är medlem i för att fråga om deras bestämmelser. Det kan råda olika bestämmelser mellan länder. Se första punkten.

VAD HÄNDER OM MIN TRO DISKRIMINERAS?

Tänk om jag som medlem inte får gehör för de stadgar och trosuppfattning som Medvetna Trossamfundet har när det rör min kontakt med skola, sjukvård och andra institutioner?

Att diskrimineras på grund av sin religion eller livsåskådning anses väldigt allvarligt i Sverige, vilket innebär att om du inte får stöd för dina livsval i enlighet med trossamfundets stadgar, så kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. Ofta brukar det räcka med att påtala detta.

Som medlem har du också möjlighet att visa ditt medlemskort och de stadgar som Medvetna Trossamfundet har, genom den filer du kan skriva ut och som du får tillgång till i vårt medlemsforum.