Medlemskap

Bli medlem hos oss!

Medvetna Trossamfundet välkomnar medlemmar som vill lära sig att leva i enlighet med medvetenhet.

Ingen är skyldig att tillhöra Medvetna Trossamfundet och dess medlemmar kan på eget initiativ fritt lämna Medvetna Trossamfundet. Barn som har fyllt 12 år kan i Sverige inte bli medlem i eller lämna ett trossamfund utan eget samtycke.

För att barn under 18 år ska kunna bli medlemmar så behöver minst en målsman vara medlem i trossamfundet.

För att använda sig av trossamfundets stadgar i kontakt med skola eller liknande, så krävs det dock att även barnet är medlem i trossamfundet och inte bara föräldern.

Den medlem som missbrukar Medvetna Trossamfundets namn och syfte eller på annat sätt bryter mot föreningens stadgar eller målsättning kan uteslutas av styrelsen. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där även den uteslutne har rösträtt.

Medlemmar betalar varje kalenderår en medlemsavgift som bl.a. går till föreningens löpande kostnader efter styrelsens beslut. Finns ett överskott efter att löpande kostnader betalats kan styrelsen besluta om att stötta andra hedervärda syften med särskilda belopp. Vi har till exempel under tidigare år gett bidrag till medlemmar med terminal cancer att köpa läkemedel.

Medlemskap gäller ett kalenderår (1 januari – 31 december) i taget med automatisk förnyelse. Man har ingen uppsägningstid.

För att inte behöva betala medlemsavgift för kommande år behöver medlemmen säga upp sitt medlemskap innan den 31 december. Exempelvis: vill du inte betala för ditt medlemskap för år 2020 så behöver du säga upp medlemskapet innan 31/12 2019. Detta görs med hjälp av ett mail till antingen kontakt@medvetnatrossamfundet.se eller kassor@medvetnatrossamfundet.se – var noga med att uppge personnummer. Vi kan endast godta utträde på detta vis och det räcker alltså inte att endast gå ur vår Facebookgrupp; om du inte hör av dig via mail till oss enligt ovan så fortsätter ditt medlemskap löpande.

Medlemsavgiften bestäms för varje år vid årsmötet där majoritet av styrelsen måste godkänna eventuell ändring av avgiften.

Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddslagen GDPR.

Våra olika medlemskap

VANLIGT MEDLEMSKAP

Medlemskapsavgift för Vanligt Medlemskap under perioden 2020 har av Årsmötet bestämts till:

VUXNA: 1200 skr/kalenderår (januari-december) eller delbetalning 100 skr/månad om man går med i januari. Annars delas totalsumman upp på antalet månader som är kvar av året.

BARN: 120 skr/kalenderår eller delbetalning 10 skr/månad om man går med i januari. Annars delas totalsumman upp på antalet månader som är kvar av året. Familjer behöver aldrig betala för mer än två omyndiga barn. Som barn räknas till och med det år de fyller 18.

Vid ansökan om medlemskap innebär det alltid ett åtagande med en hel årsavgift, även om den delas upp och medlemmen går ur trossamfundet efter mindre än ett år. Betalar man inte i tid tillkommer påminnelseavgift och eventuella inkassokostnader samt ränta.

SÄRSKILT MEDLEMSKAP

Medvetna Trossamfundet vet att livet har både toppar och dalar, vilket gör att vi erbjuder Särskilt Medlemskap, vilket är ett kostnadsfritt medlemskap speciellt utformat för de familjer som har det särskilt svårt och inte har råd att bli medlemmar annars.

Det som krävs för att ansöka om Särskilt Medlemskap är att du skickar in:

    • personligt brev
    • personlig referens som kan styrka din utsaga
    • kopior på inkomstuppgifter samt tidigare års deklaration.
    • hyreskontrakt eller liknande.

Särskilt medlemskap prövas i början på varje år av Medvetna Trossamfundets styrelse, och alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Alla medlemskap förnyas automatiskt, vilket innebär att du behöver avsluta även ditt Särskilda medlemskap innan årsskiftet om du inte uppfyller dessa krav längre, och inte längre vill vara medlem. Särskilt medlemskap kan annars övergå till vanligt medlemskap om medlemmens betalningsförmåga förbättrats vid nästa prövning.

För att ansöka om medlemskap, maila till medlemsansvarig@medvetnatrossamfundet.se

Du är varmt välkommen med din ansökan!

Varma hälsningar,
Styrelsen i Medvetna Trossamfundet

Medvetna Trossamfundet ser kärlek som enandet mellan själar, och ser kön och sexuell läggning som helt ovidkommande när det rör äktenskap eller ett gott föräldraskap.

Vi erbjuder både Vanligt Medlemskap och Särskilt Medlemskap, läs mer i texten.