Medvetna Trossamfundet - The Conscious Movement

Vi erbjuder en plats för likasinnade som delar vår tro på vår omvärld. För att ta del av våra stadgar, gå in på Medlemssidorna.
Ny hoss oss? Ny på plattformen?

Skapa inlogg och aktivera medlemskap

Du som varit medlem i Medvetna Trossamfundet tidigare har fått ett mail om att skapa lösenord här på platformen. Om du inte fått ett sådant mail kan du klicka på logga in och välja "glömt lösenord". Filmen här intill visar sedan hur du gör för att aktivera ditt medlemskap för 2021.

Om du inte tidigare varit medlem men vill bli, tryck på "logga in" och sedan på "skapa konto". Följ sedan instruktionerna i filmen här intill.


Lägga till dina barn som medlemmar
För att lägga till ditt barn som medlem behöver du skapa ett eget konto/inlogg. Ett konto/inlogg för varje barn. Du behöver registrera barnet med en annan e-postadress än den du är registrerad med. Om du inte har någon mer e-postadress kan du enkelt och gratis skaffa en via t.ex. gmail, hotmail, protonmail etc.

Klicka på "logga in", sedan "skapa nytt konto", och registrera barnet. När du sedan är inloggad på barnets konto köper du medlemskapet "barn& ungdom", på samma vis som visas på filmen här intill.

Har du flera barn så skapar du ett konto/inlogg för varje barn, och köper medlemskap för varje barn på deras eget inlogg/konto.
Write your awesome label here.

Vanliga frågor

Behöver jag gå ur Svenska kyrkan för att vara medlem hos Medvetna Trossamfundet?

För Medvetna Trossamfundet så kan du kombinera ditt medlemskap hos oss med medlemskap i andra trossamfund vars stadgar inte strider mot mänskliga rättigheter.Svenska kyrkan anser det fullt möjligt att vara medlem i två trossamfund, om man är svensk medborgare.Vill du trots det lämna Svenska kyrkan så kan du läsa mer om detta här. Men, det är alltså inget du behöver göra för att bli medlem hos oss!Beroende på om du bor i Sverige eller utomlands så behöver du kontakta den kyrka/trossamfund som du eventuellt är medlem i, och fråga hur de ställer sig till detta.

Behöver jag gå ur annat trossamfund för att vara medlem hos Medvetna Trossamfundet? 

För Medvetna Trossamfundet så kan du kombinera ditt medlemskap hos oss med medlemskap i andra trossamfund vars stadgar inte strider mot mänskliga rättigheter. Dock behöver du kontakta det samfund du redan är medlem i för deras regler.

Kan jag vara medlem i Medvetna Trossamfundet om jag bor i ett annat land?

Ja, det kan du. Dock är det viktigt att du tar kontakt med det trossamfund du eventuellt redan är medlem i för att fråga om deras bestämmelser. Det kan råda olika bestämmelser mellan länder. Se första punkten.

Hur går jag ur Medvetna trossamfundet?

1. Avsluta ditt konto här på plattformen.
Logga in. Välj "Min sida" i menyn. Klicka på "account". Där hittar du en knapp "avbryt abonnemang", klicka på den.

2. Gå ur Facebookgruppen.

3. Maila oss att du avslutat och lämnat.
kontakt@medvetnatrossamfundet.se 

Har ni möjlighet att påverka om det blir lagtvång om vaccination?

Medvetna Trossamfundet ser våra kroppar som kärl till en högre energi, av vilken våra själar består av. Kroppen är själens heliga tempel.Den egna kroppen, och tillika själens heliga tempel, är ett heligt incitament som under alla omständigheter skall vårdas och värnas om.

För att våra fysiska kroppar ska kunna hålla energin av våra själar, genom de frekvenshöjningar och energimässiga skeenden i tidslinjen som påverkar oss, så behöver vi leva så holistiskt som möjligt.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om individens rätt till egna medvetna och med Medvetna Trossamfundets värderingar överensstämmande behandlingsval vid sjukdom och preventiv hälsovård.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse och föreställning om att människan har skapats som en fullt fungerande helhet i samarbete mellan kropp och själ, vilken inte kräver några former av ingrepp, läkemedel eller injektioner om inte individen så själv önskar.

Läkemedel som innehåller eller skapats från döda människor eller djur, som till exempel vaccin där aborterade foster använts, ses av Medvetna Trossamfundet som ett gift där frekvenserna dras ned och skall således inte brukas på varken vuxna eller barn.Vi ställer oss dessutom med kraft MOT eventuell tvångsvaccinering då detta går emot hela essensen i Medvetna Trossamfundet som värnar om valfri vård genom individens självbestämmanderätt.

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Det innebär även att ingen ska behöva stå till svars för sin tro, eller behöva diskutera den.I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Sverige är också part till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995.Staten ska dessutom enligt Europakonventionen respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa eller filosofiska övertygelse.Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen.

Enligt Barnkonventionen, Artikel 14 (2), har föräldrar rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i enlighet med föräldrarnas trosuppfattning.

Svensk grundlag har religionsfrihet som en av de främsta pelarna, och religionsfrihet dessutom ingår i Europakonventionen samt FN:s mänskliga rättigheter.

Skulle tvångsvaccinering lagstadgas så kommer Medvetna Trossamfundet att motsätta sig detta enligt den religionsfrihet som är lagstadgad, och vi kommer att ta detta till Europadomstolen om så krävs, där t ex Jehovas vittnen tidigare fått godkänt när de inte vill injiceras med blod.

Ju fler medlemmar vi är, desto mer tyngd har vårt ställningstagande i alla frågor.

Vad får jag ut av ett medlemskap hos er?

Medvetna Trossamfundet är ett registrerat trossamfund hos Kammarkollegiet sedan 2016-12-02, enligt 7§ lagen (1998:1593). Org.nummer 252004-8964.

2021 har vi funnits i 5 år, vilket är den 
tidsrymd som gäller för att få en tyngd i vårt ställningstagande i vår tro.

Vi har gjort något som ingen annan tidigare gjort, och har formulerat en juridisk bindande tro kring vår syn på världen. Lyssna gärna på intervjun med vår grundare Eleonor Amora Marklund i Fråga vad du vill i P3 som du kan lyssna på här på sidan.

Alla trossamfund måste erbjuda någon form av själslig samvaro och sammankomster. Våra sammankomster är främst online då vi är så spridda i landet, men däremellan erbjuder vi Healingmeditationer och Grupphealingar på distans. Vi erbjuder också kortkurser och liknande i flertalet viktiga ämnen. 

Vi erbjuder också förmånliga medlemsrabatter hos flertalet "medvetna" företag.

Utöver det så har ditt medlemskap en vikt i både medicinska och kostfrågor, vilket du kan använda i dina möten med sjukvård och kommunkontakt. 

Som i alla andra föreningar så får man ut mest om man själv engagerar sig i vårt diskussionsforum på Facebook, och det är också detta som gör att många söker sig till oss - vetskapen om en gemenskap med likasinnade.

Varmt välkommen!

Kan ni berätta om XX är medlem hos er?

Nej, det kan vi inte både pga GDPR och de olika lagar som finns om religionsfrihet. 

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Det innebär även att ingen ska behöva stå till svars för sin tro, eller behöva diskutera den. I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Sverige är också part till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995. 

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen. 

Svensk grundlag har religionsfrihet som en av de främsta pelarna, och religionsfrihet dessutom ingår i Europakonventionen samt FN:s mänskliga rättigheter.

Behöver båda föräldrar godkänna ett medlemskap hos Medvetna Trossamfundet för sitt barn? 

Medvetna Trossamfundet tolkar det på detta vis:

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Det innebär även att ingen ska behöva stå till svars för sin tro, eller behöva diskutera den. I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Sverige är också part till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995. Staten ska dessutom enligt Europakonventionen respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa eller filosofiska övertygelse.

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen. Enligt Barnkonventionen, Artikel 14 (2), har föräldrar rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i enlighet med föräldrarnas trosuppfattning.

Svensk grundlag har religionsfrihet som en av de främsta pelarna, och religionsfrihet dessutom ingår i Europakonventionen samt FN:s mänskliga rättigheter.

Även i det fall där en förälder inte har vårdnaden om sitt barn så har den enligt vår tolkning av de mänskliga och grundläggande rättigheterna rätt att erbjuda medlemskap till sitt barn, eftersom dessa lagar talar om föräldrar och inte vårdnadshavare vilket egentligen är två skilda saker.

Organisationsfriheten, eller föreningsfriheten, är varje medborgares rätt att både tillhöra och inte tillhöra organisationer (Regeringsformen 2 kap. 1 §). 

Om barnet har fyllt 12 år måste barnet först godkänna ett medlemskap. (Lagen om Trossamfund 4 §).

Kan ett barn vara medlem i Medvetna Trossamfundet?

Ja, men medlemskapet för barnet är endast giltigt om en förälder även har ett vuxenmedlemskap.

Organisationsfriheten, eller föreningsfriheten, är varje medborgares rätt att både tillhöra och inte tillhöra organisationer (Regeringsformen 2 kap. 1 §). 

Om barnet har fyllt 12 år måste barnet först godkänna ett medlemskap. (Lagen om Trossamfund 4 §).

Vi erbjuder kurser och diskussionsforum för våra medlemmar. 

Välkommen i gemenskapen

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev!

Thank you!

Välkommen i gemenskapen!

Som medlem i Medvetna Trossamfundet får du förutom gemenskapen med likasinnade även tillgång till förmåner som t.ex. gratis kurser inom andlighet, healingmeditationer och fina medlemserbjudanden från
medvetna företag och alternativterapeuet.
Created with