Medlemskap

Här kan du bli medlem hos oss.
Medlemsskapet gäller 12 månader i taget och fortsätter löpande. I medlemsavgiften ingår förutom gemenskapen med likasinnade, även andliga kurser, healingmeditationer och fina förmåner/rabatter hos medvetna företag och alternativterapeuter.

Mer info om medlemskapet hittar du nedan.

Information om medlemskapet


Vem kan bli medlem?
Medvetna Trossamfundet välkomnar medlemmar som vill lära sig att leva i enlighet med medvetenhet.

Ingen är skyldig att tillhöra Medvetna Trossamfundet och dess medlemmar kan på eget initiativ fritt lämna Medvetna Trossamfundet. Barn som har fyllt 12 år kan i Sverige inte bli medlem i eller lämna ett trossamfund utan eget samtycke.

För att barn under 18 år ska kunna bli medlemmar så behöver minst en målsman vara medlem i trossamfundet.

För att använda sig av trossamfundets stadgar i kontakt med skola eller liknande, så krävs det dock att även barnet är medlem i trossamfundet och inte bara föräldern.

 

Uteslutning
Den medlem som missbrukar Medvetna Trossamfundets namn och syfte eller på annat sätt bryter mot föreningens stadgar eller målsättning kan uteslutas av styrelsen. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där även den uteslutne har rösträtt.

 

Medlemsavgift
Medlemmar betalar varje år (12 månader från att man valt att bli medlem) en medlemsavgift som bl.a. går till föreningens löpande kostnader efter styrelsens beslut. Finns ett överskott efter att löpande kostnader betalats kan styrelsen besluta om att stötta andra hedervärda syften med särskilda belopp. Vi har till exempel under tidigare år gett bidrag till medlemmar med terminal cancer att köpa läkemedel.

Medlemskap gäller ett år (12 månader) i taget med automatisk förnyelse. Man har ingen uppsägningstid. 

För att inte behöva betala medlemsavgift för kommande år behöver medlemmen säga upp sitt medlemskap innan de 12 månaderna gått.  Du ser exakt datum och klockslag som du gick med i Medvetna Trossamfundet på din medlemsprofil här på sidan. 

Detta görs med hjälp av att man säger upp sin prenumeration här på sidan - se FAQ. Vi kan endast godta utträde på detta vis och det räcker alltså inte att endast gå ur vår Facebookgrupp. Om du inte säger upp ditt medlemskap innan dessa 12 månader har gått så fortsätter ditt medlemskap löpande. Vi samarbetar med Learnworlds som medlemsplattform och Stripe vilket är en betaltjänst där betalningar sker automatiskt med hjälp av betalkort. Pga av administrativa skäl är det den enda betalningslösning vi erbjuder. 

Om du behöver vår hjälp med att radera din medlemssida så behöver du kontakta oss en månad innan ditt medlemskap förnyas, för att vårt adminteam säkert ska hinna med. Du kan alltså inte kontakta oss samma dag eller dagarna innan som medlemskapet förnyas. Om vi ska radera din sida behöver vi en kopia på ID-handling för att vi ska veta att du är du innan medlemskapet raderas.

Medlemsavgiften bestäms för varje år vid årsmötet där majoritet av styrelsen måste godkänna eventuell ändring av avgiften.

Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddslagen GDPR.


Vanligt medlemskap

När du väljer att bli medlem innebär det alltid ett åtagande med en hel årsavgift (12 månader), även om den delas upp och medlemmen går ur trossamfundet efter mindre än ett år. Betalar man inte i tid tillkommer påminnelseavgift och eventuella inkassokostnader samt ränta.


Särskilt medlemskap

Medvetna Trossamfundet vet att livet har både toppar och dalar, vilket gör att vi erbjuder särskilt medlemskap, vilket är ett kostnadsfritt medlemskap speciellt utformat för de familjer som har det särskilt svårt och inte har råd att bli medlemmar annars.

Det som krävs för att ansöka är att du skickar in:

  • personligt brev
  • personlig referens som kan styrka din utsaga
  • kopior på inkomstuppgifter samt tidigare års deklaration.
  • hyreskontrakt eller liknande.

Särskilt medlemskap prövas i början på varje år av Medvetna Trossamfundets styrelse, och alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Alla medlemskap förnyas automatiskt, vilket innebär att du behöver avsluta även ditt Särskilda medlemskap om du inte uppfyller dessa krav längre, och inte längre vill vara medlem. Särskilt medlemskap kan annars övergå till vanligt medlemskap om medlemmens betalningsförmåga förbättrats vid nästa prövning.

 

Du är välkommen som medlem hos oss!

Varma hälsningar,
Styrelsen i Medvetna Trossamfundet

Course contents

Röster från  medlemmar 

Äntligen har jag hittat min tribe av likasinnade som delar samma tro på livet!
ELEONOR
Här känner jag mig som hemma.
FRIDA
Äntligen har jag hittat ett trossamfund som delar både min andliga tro och min inställning till kost och hälsa.
THERESE
Created with