Grundaren berättar

Det är få personer som vet hur stor tyngd religion har i Sverige, fastän vi svenskar inte är speciellt religiösa av oss även om vi gärna döper våra barn och viger oss i kyrkan. Religionsfrihet är något som finns med i grundlagen, inklusive de mänskliga rättigheter som FN och dess medlemsländer värnar om tillsammans med Sverige.

Diskrimineringsombudsmannen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har som roll att utöva tillsyn i diskrimineringsfrågor, och där religion är en punkt tillsammans med kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning m fl. Om någon diskrimineras för sin tro eller religion i Sverige, så tas det på allvar och människor kan till och med fällas för brott om de kränker andras trosåskådning.

Jag har egentligen aldrig känt mig speciellt religiös när jag jämfört mig mot någon av de religioner som vi har runt om oss. Faktum är att jag inte ens konfirmerade mig, eftersom jag inte kunde ta till mig det trossystem som Bibeln är uppbyggd kring

Trots det har jag själv sökt mina svar i livet och om livet. Det närmaste jag kunnat komma till befintliga religioner är Panteism och Buddhism, men när jag började fundera kring allt som är viktigt för mig så började även tankarna om att starta upp min egen religion och trossamfund. För jo, man får faktiskt det, även om det är  krångligt!

När fröet till detta var sått så tog det några år innan jag tog tag i det på fullaste allvar, och kontaktade människor jag trodde hade samma målbild kring detta, varpå en styrelse samlades och vi kunde skriva stadgarna som skulle skickas in till Kammarkollegiet för att godkännas. Mycket slit och många timmar tog det, men till sist fick blev vi ett registrerat trossamfund hos Kammarkollegiet och Medvetna Trossamfundet hade fötts.


I Medvetna Trossamfundets stadgar har jag skrivit ned allt som jag tror på och står för, för att kunna värna och verka för de viktigaste vi har: våra barn.

För just genom att vi har religionsfrihet i Sverige så har detta trossamfund skapat ännu tydligare rättigheter för våra barn när det rör giftfrihet som t ex ekologisk kost i skolan och valfrihet när det rör t ex vårdval.

Vår nästa målbild är skolor i Medvetna Trossamfundets regi och värderingar, där vi kommer att lära barnen om sådana grundläggande saker som att odla sina egna grönsaker, att använda sig av avslappningsövningar, om naturväsen och Moder Jord samt att veta hur sina egna energier känns för att därmed kunna stärka sin aura och frekvens. Självklara kunskaper, enligt min mening, som så många glömt bort genom århundraden.

Eftersom vi vill att detta ska ses som en egen religion fullt ut, så utbildar vi nu Anunas och Amas för att kunna förrätta allt från vigslar till begravningar och att stötta våra medlemmar vid födslar.

Vi kommer även fokusera på att utbilda Ka-Amas, men kan redan nu erbjuda tjänster som samtalsstöd

.Läs om vår filosofi här på sidan, och tycker du att det låter intressant så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen genom kontakt@medvetnatrossamfundet.se – eller följ oss på Facebook!

Varmt välkommen!
/Eleonor Marklund


Write your awesome label here.
Created with