Roller inom Medvetna Trossamfundet

ANUNA
Anuna är en person med kunskap att leda religiösa ceremonier samt fungera som förmedlare mellan människa och Allvetandet samt Moder Jord och olika naturväsen samt Änglar inom Medvetna Trossamfundet. Likheter finns med andra religioners prästerskap.

Medvetna Trossamfundets Anunas förrättar allt från barnvälsignelser och vigslar till begravningar, där de arbetar med själens välkomnande och avsked enligt trossamfundets tro om själarnas resa.

Utbildningen till Anuna är tre år, där år ett och två fokuserar på att lära sig att kommunicera med allehanda väsen, djur, natur och Allvetandet samt Moder Jord men också att styra energier. Det sista året fokuserar på ceremoniellt arbete samt tolkning och förståelse av hermetism samt Smaragdtavlorna.
AMA
Ama är en holistisk jordemor med som ger en födande kvinna och hennes eventuella partner kontinuerligt stöd under en graviditet och förlossning.

”Doulaeffekten” – det vill säga effekten av att ha en person som kontinuerligt stöd under hela förlossningen, exempelvis en doula – har mätts i flera internationella studier och finns sammanställd i The Cochrane Library, en databas som innehåller utvärderingar av resultat från medicinsk forskning.

Förutom att stödet ofta leder till förkortade förlossningar med färre komplikationer, minskar också risken för till exempel användning av sugklocka och behovet av värkstimulerande dropp och epiduralbedövning. Doulaeffekten innebär också att föräldrarna upplever förlossningen som en positiv händelse och därför efteråt har lättare att anpassa sig till den nya familjedynamiken.

Amas ser en graviditet som helig och kan genom sin kunskap om själarnas resa även kommunicera med dessa barns själar av den nya tiden, som exempelvis indigobarn, kristallbarn och regnbågsbarn m fl själsliga benämningar och ursprung.

De kan också vägleda föräldrarna efteråt för att de på bästa sätt ska kommunicera med sina barn.Våra Amas lär sig också om eteriska oljor och annat naturligt som kan hjälpa en födande mor att finna sin centrering och lugn, samt kan skapa en lugn och vacker miljö där fokus är på kvinnans oändliga kraft vilken hon tidigare vägletts till via meditationer under sin graviditet.

Att vara Ama handlar om att vägleda inför en ny själs ankomst och att med urtida ceremonier välkomna den nya själen inför dess ankomst till jordeplanet. De arbetar mycket med livmoderkraften, och dess förmåga att hålla visdom för hela mänskligheten samt kvinnor emellan.

Utbildningen till Ama är 1 år, och de behöver antingen redan ha en grundutbildning som Doula via Odis (www.doula.nu) eller gå en utbildning till Doula samtidigt under året som de studerar hos oss.

Observera att det är eleven själv som behöver ta kontakt med dem själv, då deras utbildning är helt fristående. Har eleven annan Doulautbildning så kontakta oss för validering av den.KA-AMA
Ka-Ama är den yrkesroll som möter de av våra medlemmar som inom den allopatiska medicinen har terminala sjukdomar eller som står inför döden.Medvetna Trossamfundet står upp för själens självbestämmande när det rör sitt avslut i detta jordeliv.

Döden är en transformationsprocess precissom födelsen, och det behövs att vi i det moderna samhället slutar rädas att tala om detta. Ka-Ama betyder ”portalmoder” på sumeriska, och för oss är döden en portal och en öppning i tidsdimensionen precis som födelsen genom livmodern.

Våra Ka-Amas ger healing och kan hjälpa till att bearbeta sorgeprocesser, rädslor och helt enkelt ge ord till och beskrivningar för det vi ser som döden. Närvaro och omtanke är ledord för en Ka-Ama, och såklart har dessa tystnadsplikt.

Den separation och ensamhet som just nu genomsyrar vårt samhälle är inget Medvetna Trossamfundet vill se mer av i världen; vi möter varandra från hjärta till hjärta. Våra medlemmar behöver inte möta livsprocesser som dessa ensamma.
Created with