Styrelsen

Aborterade foster i vaccin

I vårt synsätt och vår tro så är vårt blod heligt.

När foster används i vaccinindustrin så är det inte bara så enkelt att celler från ett dött foster används, utan det sker oftast genom att fostren är nästan fullgångna i vecka 18-23 där de för in en blåsa i livmodern för att fostren ska tas ut levande innan organen skördas.

De organ de sedan tar från de levande fostren är ofta hjärta, lungor och tunga.

Många tror att det är enstaka foster som använts, men sanningen är tvärtom. Dr Stanley Plotkin har vittnat om att minst 76 foster använts enkom i hans forskning, och vi vet att det dessutom inte endast rör sig om gamla fall då det finns nya utvecklade cellinjer från foster så sent som 2015.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526020/

Cellinjer från aborterade foster används i många vaccin i Sverige och det kan man det står t ex human albumin, human diploid cells, MRC-5 cellular proteins mm. Detta ingår t ex i vaccinen mot hepatit A (Twinrix och Haverix), mässling, påssjuka och röda hund (Priorix) samt vattkoppor (Varivax) m fl.

Medvetna Trossamfundet ser detta som förgiftning av vår livskraft och livsenergi när vi uppmanas att vara kannibaler då vi injiceras med döda foster.

Medvetna Trossamfundet motsätter sig alla former av vaccin där döda foster använts.

//Styrelsen i Medvetna Trossamfundet


Establish Instructor’s Presence

Don’t forget that your initial postings in the discussion forum, your first messages sent to all by email, or the greeting you post on your course home page will do much to set the tone and expectations for your course....
Created with