Styrelsen

Bovine Serum i vaccin

I vårt synsätt och vår tro så är vårt blod heligt, precis som vi tidigare nämnt.

När bovine serum albumin skapas för att användas i vaccinindustrin så är det inte bara så enkelt att celler från en död kalv används.

De slaktar mamman för att kunna ta ut kalven levande där den sedan får en slang införd i hjärtat för att där tömmas på sitt blod, som sedan används i vaccinindustrin. Faktiskt påminner det mycket om hur halalslakt går till, förutom att kalven skärs ut levande, men då blodflödet inte är stort genom slangen sker döden mycket långsammare och plågsammare. Ingen form av bedövning används för att sänka medvetandegraden, istället tas kalven ut tidigt i graviditeten för att den ska kunna hanteras på detta vis.


>>>Läs mer här

Medvetna Trossamfundet ser detta som förgiftning av vår livskraft och livsenergi när vi injiceras med serum från kalvar som plågats ihjäl, vilket gör att deras karma förs över på oss.

Medvetna Trossamfundet motsätter sig alla former av vaccin där bovine serum albumin eller liknande använts.

//Styrelsen i Medvetna Trossamfundet
Created with