Olika former av medlemskAP

Medlemskap för barn och ungdomar

Under denna sida så kan du lägga i dina barn eller de du är förmyndare över som är yngre än 18 år. Du behöver skapa ett eget konto på plattformen för varje barn.
Barn och uNGDOMAR: 0-17 år

Barnen är vår framtid!

Alla underåriga behöver att en målsman också är medlem för att kunna vara medlem i trossamfundet.


Skapa medlemskonto och aktivera medlemskap för ditt barn:

Se till att du är utloggad från ditt eget konto på plattformen. Klicka sedan på "logga in - medlem", välj "skapa nytt konto", fyll i barnets uppgifter.

Varje barn måste registreras med en EGEN epostadress. Det får inte vara samma adress som du registrerat ditt eget konto med. Om barnet inte har en egen adress kanske du har t.ex. en jobbmail-adress du kan använda, eller skaffa gratis egen epostadress via t.ex. gmail, hotmail, protonmail etc.

När du skapat kontot åt barnet, välj medlemskap barn, fyll i kortuppgifter. Klart. :-)
En underårigs medlemskap gäller endast vid uppvisande av både eget medlemsbevis och målsmans. 

  • Medlemskapet för barn och underåriga gäller till och med det år du fyller 17
  • På dessa medlemsbevis står det tydligt att de endast gäller för de som är mellan 0-17 år.
  • På dessa medlemsbevis står det tydligt att de endast gäller om målsmans medlemsbevis samt betalning också kompletteras med.
  • Barn och ungdomar har inte tillträde till forum eller dokument, vilket endast sker via målsmans konto.

Course contents

Created with