Medlemskap för barn och ungdomar - halvårsbetalning

För dig som vill dela upp betalningen för ditt barn på två betalningar, en per halvår, om 75 kr / gång.

(Medlemsavgiften blir något högre när man väljer delbetalning på grund av ökade administrativa avgifter för Trossamfundets del.)
Created with