Medlemskap vuxen delbetalning/månad

150 kr dras från ditt kort varje månad. Gratis medlemskap resten av 2020, första dragning blir i januari 2021.

(Medlemsavgiften blir något högre när man väljer delbetalning på grund av ökade administrativa avgifter för Trossamfundets del.)
Created with