Medlemskap Vuxen Halvårsbetalning

För dig som vill dela upp avgiften på två betalningar, halvårsvis. 750kr / delbetalning.

(Medlemsavgiften blir något högre när man väljer delbetalning på grund av ökade administrativa avgifter för Trossamfundets del.)
Created with